alkalije


alkalije
• alkalis

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • alkálen — lna o prid. (ȃ) nanašajoč se na alkalije, lužnat: alkalna raztopina; alkalna reakcija / alkalna tla / alkalne kovine alkalijske …   Slovar slovenskega knjižnega jezika